Mgr. Václav Vondrovský, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny, Redakce Archeologických rozhledů
pracovní zařazení: archeolog, vedoucí redaktor Archeologických rozhledů
telefon: 257 014 357
e-mail: vondrovsky@arup.cas.cz
specializace: neolit střední Evropy, radiokarbonové datování

Biografie

Absolvoval doktorské studium na Jihočeské univerzitě v roce 2021. Na ARÚ působí jako postdoktorand a vedoucí redaktor časopisu Archeologické rozhledy. Mezi jeho hlavní badatelské zájmy patří neolit střední Evropy (především kultura s lineární keramikou a rondely) a dále radiokarbonové datování. V letech 2021-2023 byl hlavním řešitelem projektu zaměřeného na první zemědělce na jihu Čech. V současnost na něj navazuje výzkumem vnitřních periferií v období neolitu a eneolitu.

Vědecký profil: