PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 224 373 350
e-mail: tomkova@arup.cas.cz
specializace: archeologie raného středověku (hradiště, pohřbívání, hmotná kultura, šperk), výzkum historických skel z pohledu archeologie a archeometrie

Biografie

V Archeologickém ústavu AV ČR v Praze působí od roku 1986. Zabývá se obdobím raného středověku, v rámci něhož se zaměřuje zvláště na výzkum pohřebišť, šperku a sklářské produkce. Podílí se na zajištění záchranných výzkumů na významném přemyslovském hradišti Levý Hradec a v jeho zázemí. Přednáší předmět Archeologie středověku a novověku 1 na Západočeské univerzitě v Plzni. Je koordinátorem předmětu Archeometrie na FF UK v Praze.

Vědecký profil: