Mgr. Kristina Doležalová

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 343
e-mail: dolezalova@arup.cas.cz
specializace: Makrolity, traseologie