Mgr. Michaela Kosová (Langová), Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 357
e-mail: kosova@arup.cas.cz
specializace: starší doba bronzová, únětická kultura, pohřební ritus, opevněná sídlištně, struktura osídlení, keramika
Projekty:
8J23AT008 Obnovení dávného partnerství: Kontakty mezi Čechami a Tyrolskem ve starší době bronzové
GA23-07619S Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plošticích n. Labem ve světle multidisplinárního výzkumu
MPP (MTA-24-03), mobilita Maďarsko Za hranice: bádání o kontaktech mezi Čechami a západním Maďarskem ve starší době bronzové
akademická prémie / Praemium Academiae Tvůrci doby bronzové
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat (člen týmu)

Biografie

Věnuje se především starší době bronzové ve střední Evropě, tedy únětické kultuře, a specializuje se na problematiku pohřebního ritu, sídlení a kontakty s okolními oblastmi.

Vědecký profil: