Mgr. Jana Maříková Kubková, Ph.D.

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: vedoucí oddělení, archeoložka
telefon: 224 373 350; 728 432 341
e-mail: marikova@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na pozdně antickou a raně středověkou sakrální architekturu, středověké stavební technologie a dějiny archeologie

Biografie

Archeoložka. Narodila se v roce 1968 v Praze, archeologii a dějiny umění vystudovala v Praze, Paříži a Brně. Od roku 1993 pracuje v Archeologickém ústavu Akademie věd v Praze, věnuje se především Pražskému hradu, raně středověké architektuře, dějinám archeologie a jejímu postavení ve společnosti.

Vědecký profil: