PhDr. Soňa Dvořáčková

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 360
e-mail: hendrychova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, archeologie pohřebišť, ženský šperk, raný středověk na Balkáně, archeologie Sázavského kláštera

Biografie

Vystudovala obor Pravěká a raně středověká archeologie a Jihovýchodoevropská studia na FF UK v Praze, nyní pokračuje v doktorském studiu archeologie na FF MU v Brně. Specializuje se na období raného středověku, konkrétně na poznání raně středověkých pohřebišť a jejich hmotné kultury, a to jak v českém, resp. moravském (Rajhrad, Rajhradice, Žabonosy, Sázava), tak jihovýchodoevropském kontextu.

Vědecký profil: