Mgr. Tomáš Krofta

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 419
e-mail: krofta@arup.cas.cz
specializace: kastelologie, krajinná archeologie, zemědělsky marginální oblasti, středověká hmotná kultura

Biografie

Zabývá se zejména studiem opevněných sídel, krajinou archeologií (zejména horských a zemědělsky marginálních oblastí) a environmentální archeologií. Od roku 2017 studuje v doktorském studijním programu na Katedře historie Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem jeho disertační práce je vývoj osídlení a využití krajiny pohoří Brdy jakožto příkladu zemědělsky marginální krajiny. Na ARÚ působí od roku 2016 a podílí se na správě Archeologické mapy ČR.

Vědecký profil: