Maria Pia Maiorano

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: vědecký pracovník
telefon: 257 014 407
e-mail: maiorano@arup.cas.cz
specializace: Neolit Arabského poloostrova a technologický vývoj štípané industrie

Vědecký profil: