Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

pracoviště: Ředitelství
pracovní zařazení: ředitel ústavu
telefon: 257 014 400
e-mail: marik@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, GIS, památková péče
Projekty:
Strategie AV21 – VP32 Identity ve světě válek a krizí
R300022401, regionální spolupráce Průzkum hradiště Češovské valy
CE947 VirtualArch – Vizualizací ke zhodnocení. Mezinárodní projekt pro lepší využití skrytého archeologického dědictví (vedoucí české části projektu)