Bc. Tomáš Chlup

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: +420 257 014 419
e-mail: chlup@arup.cas.cz
specializace: období neolitu, problematika neolitických studen, fotografie v archeologii, AMČR-PAS

Vědecký profil: