Dr. Jakub Sawicki

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: Archeolog
telefon: 257 014 323
e-mail: sawicki@arup.cas.cz
specializace: pozdně středověká a raně novověká archeologie, současná archeologie, hmotná a symbolická kultura
Projekty:
Luxus, Standard and Poverty in town culture in Central Europe. Case of Prague and Wroclaw
18-26503S Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw)

Biografie

Jakub Sawicki získal doktorát na Vratislavské univerzitě (2013), studoval na Christian-Albrecht Universität zu Kiel v Německu a absolvoval stáž v Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je pokladníkem mezinárodního sdružení Medieval Europe Research Community a členem Evropské asociace archeologů. Zabývá se pozdně středověkou a novověkou hmotnou a symbolickou kulturou a archeologií současnosti.

Vědecký profil: