Ing. Dana Křivánková

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: správkyně databází
telefon: 257 014 410
e-mail: krivankova@arup.cas.cz
specializace: IT podpora, správa databází, programování

Vědecký profil: