Mgr. Petr Čech

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Mariánské Radčice
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: cech@arup.cas.cz
specializace: raně středověká archeologie, žatecká sídelní aglomerace

Biografie

Od roku 1992 vedl záchranné archeologické výzkumy v Žatci. Od roku 2013 pracuje na rozsáhlém výzkumu v předpolí dolu Bílina, kde je postupně zkoumáno raně středověké pohřebiště s dvěma raně středověkými kostely a probošstvím ze 14. stol, dále pak postavení německého protiletadlového dělostřelectva z 2. sv. války, které bránilo mostecký “Hydrák” na výrobu syntetických pohonných hmot z hnědého uhlí. V roce 2018 začal výzkum zaniklé středověké vsi Nesvětice.

Vědecký profil: