Jaroslava Drahotová

pracoviště: Referát archeologické památkové péče
pracovní zařazení: administrativní pracovnice
telefon: 257 014 353
e-mail: drahotova@arup.cas.cz