Mgr. et Mgr. Petr Vágner

Oddělení: Oddělení historické archeologie – pracoviště Mariánské Radčice
Pracovní zařazení: archaeologist
Telefon: +420 605 421 800
E-mail: vagner@arup.cas.cz
Specializace: doba římská

Biografie

V roce 2000 dokončil studium na Univerzitě J. E. Purkyně, obor český jazyk a dějepis, a v roce 2019 studium archeologie se zaměřením na protohistorii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2020 je zaměstnancem AÚ AVČR v Praze a pracuje na výzkumech u Mariánských Radčic.