Mgr. Martin Ježek, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 381
e-mail: jezek@arup.cas.cz
specializace: středověká sídliště, pohřební výbava, nástroje k určování jakosti drahého kovu
Projekty:
GA16-22207S Prubířský kámen prehistorie (hlavní řešitel)

Biografie

Kromě výzkumu sídel a sídelní struktury ve středověku se zabývá otázkami role pohřební výbavy, zejména předmětů používaných při práci s drahým kovem.

Vědecký profil: