PhDr. Naďa Profantová, CSc.

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 317
e-mail: profantova@arup.cas.cz
specializace: Raný středověk, vznik elit, dálkové kontakty, problematika hradišť

Biografie

Naďa Profantová, Ph.D., nar. 1962, studium FF UK (PhDr. 1985), vědecká pracovnice ARUP, výuka raného středověku dříve FF UHK a stále FF UK Praha. Vedla několik projektů GA ČR, terénní výzkum v Klecanech, Tismicích a společně s M. Kunou v Roztokách u Prahy. Autorka a spoluautorka 8 knih a mnoha studií.

Vědecký profil: