PhDr. Pavel Burgert, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog, vedoucí redaktor Památek archeologických
telefon: 257 014 340
e-mail: burgert@arup.cas.cz
specializace: Neolit střední Evropy, těžba a distribuce kamenných surovin
Projekty:
GA23-05334S Metabazit typu Jizerské hory jako transkulturní spojovatel pravěkých komunit stření Evropy
GA23-07619S Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plošticích n. Labem ve světle multidisplinárního výzkumu
LQ300022002, Lumina quaeruntur Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky
MP (PAN-24-01), mobilita Polsko Vzájemný dialog pravěkých komunit na základě distribuce kamenných surovin v česko – polském prostoru 5000–4500 BC
GA19-04121S Mramor jako surovina šperků v neolitu střední Evropy

Biografie

Zaměřuje se na aspekty těžby a dálkové distribuce kamenných surovin v kontextu nejstarších zemědělských společenství střední Evropy. Snaží se o vzájemný dialog s přírodními vědami ve vztahu k přesnému určení původu surovin.

Vědecký profil: