Mgr. Daniel Bursák

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 407
e-mail: bursak@arup.cas.cz
specializace: mladší doba železná a doba římská (ca 500 př. n. l. – 400 n. l.), především prostřednictvím výzkumu sídlišť, otázky původu, významu a technologie zpracování kovů; externí výuka na Ústavu pro archeologii FF UK v Praze
Projekty:
LUABA22049 Oppidum Závist v 21. století – nové otázky a metody pro výzkum a vzdělávání
CZ.02.01.01/00/22_008/0004593 Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury
R300022301, regionální spolupráce Keltové na severním Plzeňsku, preventivní ochrana archeologického dědictví
GAČR 18-20096S Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské (člen týmu)

Biografie

Studium na Filozofické fakultě UK, obor Pravěká a středověká archeologie (Mgr.), v současné době zde pokračuje v Ph.D. studiu. Během studia sídlišť z doby železné objevil potenciál archeometrie – studia archeologických nálezů pomocí přírodních věd a statistického vyhodnocení.

Vědecký profil: