Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI

PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové

Nadace sídlí na adrese: Letenská 123/4, 118 00 Praha 1, Malá Strana, IČ: 241 58 917, a je zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 859/MSPH.

Nadace byla založena za účelem
1) ochrany a rozvíjení odkazu významných členů archeologické komunity,
2) rozvoje výzkumného potenciálu archeologie středověku,
3) ochrany a odborného využití archeologického kulturního dědictví,
4) podpory oborových zpracovatelských a publikačních aktivit.

Aktuální stav správní rady (od 3. 12. 2019):
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D., předseda
Doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., místopředseda
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., člen SR
Mgr. Marek Peška, Ph.D., člen SR

Nadace PRO ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALI – Nadace Miroslava Richtera a Renaty Fabešové vypisuje pro rok 2024 další kolo soutěže o poskytnutí nadačního příspěvku na podporu odborného publikačního záměru z oblasti archeologie středověku a raného novověku.

V roce 2023 nebyl nadační příspěvek na podporu publikačního záměru udělen.