Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vedoucí archivu
telefon: 257 014 406
e-mail: svejcar@arup.cas.cz
specializace: pohřební ritus starší doby bronzové, prostorové uspořádání pohřebních areálů eneolitu až doby bronzové, databázové systémy, open science, GIS, správa Archeologické mapy ČR

Biografie

V roce 2014 ukončil studium na ZČU v Plzni disertační prací Variabilita pohřebního ritu únětické kultury. Specializuje se na pohřební ritus starší doby bronzové, aplikaci počítačových metod a GIS v archeologii a databázové systémy pro sběr a publikaci archeologických dat. V současné době působí na ARÚ jako hlavní správce Archeologické mapy ČR pro oblast Čech.

Vědecký profil: