Mgr. Adéla Pokorná, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeobotanička
telefon: 257 014 315
e-mail: pokorna@arup.cas.cz
specializace: analýza rostlinných makrozbytků z ČR a ze severní Afriky; správce Archeobotanické databáze ČR; kurátor srovnávací sbírky semen a plodů
Projekty:
LQ300022002, Lumina quaeruntur Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky
Projekty:
Lumina Queruntur Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky (člen týmu)

Biografie

Vystudovala botaniku na Přírodovědecké fakultě, Univerzity Karlovy v Praze. Získala doktorát v oboru geobotanika se zaměřením na archeobotaniku synantropní flory a vegetace. Specializuje se na analýzu rostlinných makrozbytků za účelem rekonstrukce změn prostředí v minulosti.

Vědecký profil: