Mgr. Ladislav Damašek

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: damasek@arup.cas.cz
specializace: hmotná kultura vrcholného středověku Střední Asie

Biografie

Studuje postgraduální studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě působí v Česko-Uzbecké archeologické expedici, v rámci které se věnuje výzkumu středověkých lokalit se zaměřením na hmotnou kulturu vrcholného středověku. Od roku 2020 působí na Archeologickém ústavu AV ČR, kde se věnuje národní kulturní památce Vyšehrad.

Vědecký profil: