Mgr. Zuzana Golec Mírová

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 777 598 466
e-mail: golec_mirova@arup.cas.cz
specializace: doba bronzová, doba halštatská, sociální archeologie, archeologie elit

Biografie

Zaměřuje se především na dobu bronzovou a železnou, v současné době se nejvíce věnuje výzkumu společenských elit. V současné době se podílí na badatelském výzkumu centrální lokality doby halštatské ‒ Habrůvky ‒ „Býčí skály“. Přednášela na Univerzitě Palackého v Olomouci, Eberhard Karls Universität Tübingen, Universität Wien nebo University of Edinburgh, v současné době vyučuje na Univerzitě Karlově.

Vědecký profil: