Mgr. Jiří Unger, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 731 502 627
e-mail: unger@arup.cas.cz
specializace: virtuální archeologie
Projekty:
LM2023031 Archeologický informační systém České republiky – AIS ČR
LQ300022002, Lumina quaeruntur Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky

Biografie

Jiří Unger (1978) vystudoval archeologii v Plzni a doktorské studium absolvoval v Praze. Specializuje se na tzv. virtuální archeologii, tedy na využití 3D digitálních metod v archeologii a popularizaci oboru nejnovějšími technologiemi, ale působí také jako muzejní a terénní archeolog. Zkušenosti získal i na výzkumech v zahraničí (Afghánistán, Súdán).

Vědecký profil: