Mgr. Jan Hasil, Ph.D.

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: Archeolog
telefon: 257 014 366
e-mail: hasil@arup.cas.cz
specializace: specializace archeologie středověku, archeologie novověku a 20. století

Biografie

J. Hasil (*1986) absolvoval studium archeologie na FF UK roku 2016 disertační prací Česko-bavorské kulturní kontakty v raném středověku. Zabývá se oborovou informatikou, počátky českého státu, archeologii pražské novověké pevnosti a v současné době rozvíjí témata archeologie modernity.

Vědecký profil: