Radka Černochová

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: konzervátorka, resturátorka
telefon: 266 009 209
e-mail: cernochova@arup.cas.cz
specializace: konzervování a restaurování kovových archeologických nálezů

Biografie

Vystudovala restaurování a konzervování muzejních sbírek na Muzeologickém kabinetu Ministerstva kultury ČR v Praze v roce 1989. Státní licence Ministerstva kultury ČR k povolení restaurování kulturních památek byla udělena v roce 1998. V Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v oddělení Restaurátorských laboratoří pracuje od roku 1990. Specializuje se na konzervaci a restaurování archeologických kovových předmětů a šperků doby halštatské, laténské a doby hradištní. Dále produkty uměleckého řemesla gotiky a renesance. Zpracovává také nálezy z dalších materiálů např. sklo, jantary, kůže, kost a dřevo, dále palynologických vzorků pro archeobotaniku a paleoekologii.

Vědecký profil: