Bc. Hana Fuchsová

pracoviště: Referát archeologické památkové péče
pracovní zařazení: referent
telefon: 257 014 310
e-mail: fuchsova@arup.cas.cz