PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D., DSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vedoucí vědecká pracovnice – archeoložka
telefon: 257 014 354
e-mail: dreslerova@arup.cas.cz
specializace: krajinná archeologie, environmentální archeologie, radiokarbonové datování, archeologie hor, pravěké zemědělství, paleoklima

Biografie

Zaměřuje se na interdisciplinární výzkum spojující archeologii a přírodní vědy, a propaguje nezbytnost takové spolupráce. Od roku 2004 se podílí na chodu České radiouhlíkové laboratoře CRL a zabývá se možnostmi využití 14C datování v archeologii a paleoekologii.

Vědecký profil: