CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - Všechny lokality

data katastr lokalita archeolog roky výzkumu aktivita datace výzkum botanik objektů vzorků objem (l) taxonů suma makro. citace
ne ÚSTÍ NAD LABEM Forum Cvrková 2007-2008 síd ne.vyp AP+AB-USTI AP 4 4 115 8 174
ne ÚSTÍ NAD LABEM Forum Cvrková 2007-2008 ? rim AP+AB-USTI AP 1 1 30 9 52
ne ÚSTÍ NAD LABEM Forum Cvrková 2007-2008 síd rstred AP+AB-USTI AP 20 25 692 138 8402
ne ÚSTÍ NAD LABEM Forum Cvrková 2007-2008 síd stredo AP+AB-USTI AP 22 31 818 109 2658
ne ÚSTÍ NAD LABEM Forum Cvrková 2007-2008 síd vstred AP+AB-USTI AP 14 28 609 70 1036
ne ÚSTÍ NAD LABEM Forum Cvrková 2007-2008 síd novove AP+AB-USTI AP 2 2 60 45 1247
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd neolit PK-FORUM PK 3 3 20 12 187
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd ne.lin PK-FORUM PK 12 12 80 22 120
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd ne.vyp PK-FORUM PK 7 7 20 24 190
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd br.luz PK-FORUM PK 1 1 - 5 17
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd rs.3 PK-FORUM PK 1 1 20 9 17
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd rs.4 PK-FORUM PK 18 18 180 69 2271
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd rs/vs PK-FORUM PK 14 14 40 62 1909
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd vs.1 PK-FORUM PK 32 32 250 77 3618
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd vs.2 PK-FORUM PK 39 39 590 67 1842
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd vs/no PK-FORUM PK 10 10 270 29 645
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd novove PK-FORUM PK 2 2 - 20 166
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd no.1 PK-FORUM PK 25 30 624 77 11737
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM Cvrková 2007-2008 síd no.2 PK-FORUM PK 5 6 140 39 1042
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM plocha C Cvrková 2008 síd ne.lin PK-Forum C PK 2 9 324 10 67
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM plocha C Cvrková 2008 síd ne.vyp PK-Forum C PK 1 1 36 3 5
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM plocha C Cvrková 2008 síd vs.2 PK-Forum C PK 2 3 108 14 89
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM plocha C Cvrková 2008 síd vs/no PK-Forum C PK 1 2 72 8 13
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM plocha C Cvrková 2008 síd no.1 PK-Forum C PK 2 3 108 15 65
ne ÚSTÍ NAD LABEM OC FORUM plocha C Cvrková 2008 síd no.2 PK-Forum C PK 1 3 108 22 819
ne ÚSTÍ NAD LABEM Cvrková 2008 síd vstred PK-USTI 1 PK 7 10 - 30 292
ne BDENĚVES Bdeněves Tetour 2006 síd ha.dla PK-BDENE PK 35 40 3480 44 757
ne BDENĚVES Bdeněves Tetour 2006 síd la.a PK-BDENE PK 17 32 607.5 31 287
ne BDENĚVES Z od obce Metlička síd rs.3 VK-BDENE 1 VK 1 1 - 8 2100
ne BDENĚVES Za školou Metlička síd en.ca VK-BDENE 2 VK 2 3 - 4 143
ne BDENĚVES Za školou Metlička síd br.nyn VK-BDENE 2 VK 1 3 - 21 477
ne BDENĚVES Za školou Metlička síd ha.c VK-BDENE 2 VK 1 1 - 3 4
ne BDENĚVES Za školou Metlička síd rs.hra VK-BDENE 2 VK 5 5 - 7 139
ne BDENĚVES Kamení Metlička 2002 síd bronz VK-BDENE 3 VK 4 6 - 19 2683
ano BECHYNĚ náměstí Krajíc 2010-2011 síd halsta AP_Bechy AP 4 6 80 4 4
ano BECHYNĚ náměstí Krajíc 2010-2011 síd laten AP_Bechy AP 10 17 235 31 226
ano BECHYNĚ náměstí Krajíc 2010-2011 síd rstred AP_Bechy AP 6 11 165 41 649
ano BECHYNĚ náměstí Krajíc 2010-2011 síd vs.1 AP_Bechy AP 1 3 45 7 9
ano BECHYNĚ náměstí Krajíc 2010-2011 síd vs.2 AP_Bechy AP 2 5 75 15 149
ne BEZDRUŽICE Gutštejn - síd vs.2 VK-GUTSTE VK 1 1 2 28 220
ne BEZMĚROV Tajer 2005-2006 poh en.snu PK-BEZMERO PK 12 25 634 7 26
ne BLUČINA Salaš 1983-1985 kul br.vel PK-BLUCINA PK 7 30 - 10 4510
ne BRANDÝS NAD LABEM p.p.č 1671/17 Němcová 2008 síd ha.d PK-HRUSOV PK 1 2 - 11 98
ano BŘEZNO U LOUN Pleinerová 1957 síd ne.lin Te-22/82 ZT 19 19 - 10 53
ano BŘEZNO U LOUN Pleinerová 1957 síd en.zvo Te-22/82 ZT 1 1 - 2 24
ano BŘEZNO U LOUN Pleinerová 1957 síd br.moh Te-22/82 ZT 1 1 - 4 17
ano BŘEZNO U LOUN Pleinerová 1957 síd br.kno Te-22/82 ZT 1 1 - 1 5
ano BŘEZNO U LOUN Pleinerová 1957 síd snarod Te-22/82 ZT 13 19 - 31 9674
ano BŘEZNO U LOUN Pleinerová 1957 síd rs.1 Te-22/82 ZT 15 15 - 15 92
ano BŘEZNO U LOUN Pleinerová 1957 síd rs.2 Te-22/82 ZT 16 16 - 26 259
ne BŘEZNO U LOUN Na šachtách Dobeš 1988, 1989 síd br.st VC-BREZNO VC 4 7 - 2 515
ne CHEB Provaznická ul. Šebesta 2001-2002 síd vs.2 VK+K-CHEB1 PK 1 1 - 39 281
ne CHEB Dlouhá ul. Šebesta 2003 síd vs.1 VK-CHEB 4 VK 3 4 8 114 8282
ne CHEB Kachní ul. Šebesta 2005 síd rs/vs VK-CHEB 6 VK 1 1 - 75 1056
ne CHOTĚBUDICE Šumberová 70. léta až 1990 síd ne.lin PK-CHOTEBU PK 5 11 - 9 553
ano CHOTĚBUZ Chotěbuz-Podobora - síd rs.hra EO-CHOTE EO 1 1 - 6 130 Opravil 1987
ne CHOTĚŠOV MD Elmont Metlička síd neolit VK-CHOTE 1 VK 2 2 - 5 177
ano CHRUDIM Filištínská 37/I-40/I Frolík, Siegel síd rs.3 PK-FILIST PK 1 1 1 6 8 Kočár et al. 2001
ano CHRUDIM Filištínská 37/I-40/I Frolík, Siegel síd rs.4 PK-FILIST PK 2 2 3 30 36834 Kočár et al. 2001
ano CHRUDIM Filištínská 37/I-40/I Frolík, Siegel síd vstred PK-FILIST PK 2 2 4 59 1205 Kočár et al. 2001
ano CHRUDIM Filištínská 37/I-40/I Frolík, Siegel síd vs.2 PK-FILIST PK 3 3 5 88 6070 Kočár et al. 2001
ano CHRUDIM Filištínská 37/I-40/I Frolík, Siegel síd vs/no PK-FILIST PK 1 1 2 45 8574 Kočár et al. 2001
ano CHRUDIM Filištínská 37/I-40/I Frolík, Siegel síd no.1 PK-FILIST PK 1 1 2 24 381 Kočár et al. 2001
ne CHRUDIM Štěpánkova ul. Frolík, Siegel síd rs.4 VK-CHRUDIM VK 1 1 2 29 38096
ne CHRUDIM Štěpánkova ul. Frolík, Siegel síd rs.hra VK-CHRUDIM VK 1 1 2 10 160
ne CHRUDIM Štěpánkova ul. Frolík, Siegel síd vs.1 VK-CHRUDIM VK 1 1 2 16 60
ne DALIMĚŘICE Klápště síd vstred VC-DALIM VC 2 2 - 66 41353
ano DAVLE Hradišťsko - Sekanka - síd vs.1 EO-SEKANKA EO 1 4 - 17 25 Opravil 1970
ne DOLÁNKY U KAŠTIC Rubín Bubeník 1988 ? rstred VC-DOLANKY VC 6 6 - 57 89037
ne DOLNÍ BŘEŽANY - 1974 síd neolit Te-8760/74 ZT 1 1 - 2 2
ne DOLNÍ BŘEŽANY - 1974 síd ne.vyp Te-8760/74 ZT 1 1 - 2 3
ne DOLNÍ BŘEŽANY - 1974 síd br.kno Te-8760/74 ZT 1 1 - 1 36
ne DOLNÍ BŘEŽANY - 1974 síd la.a Te-8760/74 ZT 5 5 - 16 319
ne DOLNÍ BŘEŽANY - 1974 síd la.d Te-8760/74 ZT 3 4 - 16 1107
ne DOLNÍ BŘEŽANY - 1974 síd rim Te-8760/74 ZT 4 5 - 10 110
ne DRAŽKOVICE - síd rs.2 VK-DRAZKO VK 1 4 120 69 942
ne DŘEVČICE U BRANDÝSA Na Výsluní Němcová 2003 poh br.m-p PK-DREVCI PK 2 2 - 6 51
ne DŘEVČICE U BRANDÝSA Na Výsluní Němcová 2003 síd br.m-p PK-DREVCI PK 1 7 - 6 51
ano HERŠPICE zaniklá ves Konůvky Šaurová 60. - 70. léta síd stredo EO-KONUVKY EO 1 1 - 8 127 Opravil 1993
ano HLINSKO - 1969-1972 síd en.kan Te-S139 ZT 14 14 - 4 396
ne HOLUBICE Holubice, ppč. 64/6 a 64/127 Smíšek 2006 síd la.d PK-HOLUB PK 3 4 30 31 402
ne HORNÍ STROPNICE Cuknštejn Beneš 2000 síd no.1 PK-CUKNST PK 2 2 - 43 310
ne HOSTIVICE Hložek síd en.nal PK-LITOVIC PK 5 5 101 5 23
ano HRADEC NAD MORAVICÍ Kouřil 1985, 1986 a 1988 síd rs/vs EO-HRADEC EO 1 3 - 53 3567 Opravil 1992
ne HRADEC U STODA plynofik. 2003 Metlička 1998 a 2003 síd rs.hra PK-HraUSt PK 1 1 - 4 13
ne HRADEC U STODA plynofik. 2003 Metlička 1998 a 2003 ? rs.hra PK-HraUSt PK 1 1 - 6 45
ne HULÍN Hulín Berkovec síd ne.lin PK-HULIN1 PK 2 10 - 15 74
ne HULÍN Hulín Berkovec síd ne.mm1 PK-HULIN1 PK 1 4 - 5 16
ne HULÍN Hulín Berkovec síd en.mm2 PK-HULIN1 PK 2 9 - 7 17
ne HULÍN Hulín Berkovec síd en.snu PK-HULIN1 PK 5 17 7.5 11 26
ne HULÍN Hulín Berkovec síd en.zvo PK-HULIN1 PK 13 46 0.300000012 32 257
ne HULÍN Hulín Berkovec síd br.a PK-HULIN1 PK 3 42 - 35 1638
ne HULÍN Hulín Berkovec síd br.st PK-HULIN1 PK 5 168 - 50 2754
ne HULÍN Hulín Berkovec síd br.une PK-HULIN1 PK 10 61 120 34 701
ne HULÍN Hulín Berkovec síd br.nit PK-HULIN1 PK 1 1 - 1 2
ne HULÍN Hulín Berkovec síd br.vet PK-HULIN1 PK 23 153 853.3000031 48 8080
ne HULÍN Hulín Berkovec síd br.po PK-HULIN1 PK 25 101 152 61 4321
ne HULÍN Hulín Berkovec síd laten PK-HULIN1 PK 5 63 - 47 399
ne HULÍN Hulín Berkovec síd vs.1 PK-HULIN1 PK 2 2 - 5 24
ne HULÍN D1 - stavba 0135 Berkovec 2005-2006 poh br.nit PK-HULIN3 PK 12 18 - 4 132
ano HVOZD studánka Charvát neg vs.1 EO-HVOZD EO 1 2 - 34 475 Opravil 1994
ano JIHLAVA Prior Král síd vstred EO-JIHLAVA EO 1 1 - 50 1307 Opravil 1981
ne KLIMKOVICE Klimkovice - síd halsta VK-KLIMKO VK 13 13 - 40 1302
ne KNĚŽEVES U PRAHY Smejtek síd br.kno PK-KNEZEV PK 1 6 3 29 4951
ne KROMĚŘÍŽ Ujezd u svatého Františka Berkovec síd ne.len PK-KroFran PK 7 52 - 24 736
ne KROMĚŘÍŽ Ujezd u svatého Františka Berkovec síd ppole PK-KroFran PK 15 82 - 69 9444
ne KUTNÁ HORA Dänemark Zápotocký síd eneoli VC-DANEMA VC 2 3 - 4 19
ne KUTNÁ HORA Dänemark Zápotocký ? eneoli VC-DANEMA VC 6 11 - 17 2222
ne KUTNÁ HORA Dänemark Zápotocký síd en.riv VC-DANEMA VC 1 1 - 2 13
ne LIBICE NAD CIDLINOU Justová 1977 síd rs.hra VC-LIBICE VC 28 28 - 232 27955
ne LIBKOVICE U MOSTU Dobeš 1988, 1989 síd neolit VC-LIBKOVI VC 1 1 - 1 500
ne LOVOSICE Salač síd rs.4 VC-LOVO VC 4 10 - 6 16
ano LOVOSICE Resslova a 2 jiné Salač výzkum 1987, 1996 a 1998 síd bronz VC-LOVO 01 VC 2 2 20 30 918
ano LOVOSICE Resslova a 2 jiné Salač výzkum 1987, 1996 a 1998 síd laten VC-LOVO 01 VC 1 1 10 96 10683
ano LOVOSICE Resslova a 2 jiné Salač výzkum 1987, 1996 a 1998 síd rim VC-LOVO 01 VC 1 2 20 8 329
ano LOVOSICE Resslova a 2 jiné Salač výzkum 1987, 1996 a 1998 síd rs.1 VC-LOVO 01 VC 1 1 10 52 462
ano LOVOSICE Resslova a 2 jiné Salač výzkum 1987, 1996 a 1998 síd rs.2 VC-LOVO 01 VC 2 2 20 60 652
ano LOVOSICE Resslova a 2 jiné Salač výzkum 1987, 1996 a 1998 síd rs.4 VC-LOVO 01 VC 1 1 10 6 16
ne MEDLOV U UNIČOVA Medlov Kalábek 2005 síd halsta PK-MEDLOV1 PK 5 5 - 34 632
ne MEDLOV U UNIČOVA Medlov-Za školou Kalábek 2005-2006 síd br.msd PK-MEDLOV2 PK 1 1 50 15 91
ne MEDLOV U UNIČOVA Medlov-Za školou Kalábek 2005-2006 síd br.luz PK-MEDLOV2 PK 6 10 445 24 383
ne MEDLOV U UNIČOVA Medlov-Za školou Kalábek 2005-2006 síd br.slp PK-MEDLOV2 PK 4 4 165 20 139
ne MEDLOV U UNIČOVA Medlov-Za školou Kalábek 2005-2006 síd ha.slp PK-MEDLOV2 PK 12 23 1050 40 3913
ne MIKULČICE MIK - síd rs.2 EO-MIKULC1 EO 2 2 0.02 101 916
ne MIKULČICE MIK - síd rs.3 EO-MIKULC1 EO 1 1 0.01 49 1005
ne MIKULČICE MIK - síd rs.hra EO-MIKULC1 EO 1 1 0.01 352 62124
ano MIKULČICE Na Valech - 1954-1965 síd rs.hra EO-MIKULC2 EO 1 1 - 62 660 Opravil 1972
ne MIŇŮVKY Tajer 2005-2006 síd en.mm2 PK-KroMinu PK 2 22 - 12 159
ne MIŇŮVKY Tajer 2005-2006 síd en.jev PK-KroMinu PK 1 12 - 3 113
ne MOST č.p.504 - 1983 ? vs.1 VC-MOST 01 VC 1 1 - 32 909
ne MOST č.p.240 - 1972? ? vs.1 VC-MOST 02 VC 3 3 - 16 24496
ne MOST - těž vs.1 VC-MOST 04 VC 12 12 - 208 12291
ne MOST - síd vs.1 VC-MOST 04 VC 5 5 - 208 12291
ne MOST - síd vstred VC-MOST 05 VC 1 1 - 78 1324
ne MOST - síd vs.1 VC-MOST 05 VC 2 2 - 31 221
ne MOST parcela č.26,Horova ulice - 1973, 4 síd vstred VC-MOST 06 VC 7 7 - 91 6930
ne MOST parcela č.26,Horova ulice - 1973, 4 síd vs.2 VC-MOST 06 VC 2 2 - 110 9894
ne MOST č.p.45-47 na I: náměstí - síd rs/vs VC-MOST 07 VC 2 2 - 57 916
ne MOST č.p.45-47 na I: náměstí - síd vs.1 VC-MOST 07 VC 5 5 - 146 3754
ne MOST č.p.45-47 na I: náměstí - síd vs.2 VC-MOST 07 VC 9 28 - 209 48770
ne MOST č.p.45-47 na I: náměstí - síd no.1 VC-MOST 07 VC 2 2 - 44 5949
ne MOST č.p.226(u II. náměstí) - síd vstred VC-MOST 08 VC 51 51 - 244 57163
ne MOST č.p.226(u II. náměstí) - síd vs.1 VC-MOST 08 VC 3 3 - 85 2068
ne MOST č.p.226(u II. náměstí) - síd vs.2 VC-MOST 08 VC 32 32 - 170 45603
ne MOST č.p.226(u II. náměstí) - síd no.1 VC-MOST 08 VC 1 1 - 19 498
ano MĚSTO BRNO Česká ulice 5 Procházka 1985 síd vs.1 EO-BRNO EO 1 1 25 127 17473 Opravil 2000
ano MĚSTO BRNO Česká ulice 5 Procházka 1985 síd vs.2 EO-BRNO EO 6 6 110 147 24534 Opravil 2000
ano MĚSTO BRNO Česká ulice 5 Procházka 1985 síd vs/no EO-BRNO EO 1 1 5 23 1169 Opravil 2000
ne MĚSTO BRNO Přízova 4-6 Zůbek 2006-2007 ? halsta PK-B PRIZO PK 12 12 653 17 91
ne MĚSTO BRNO Přízova 4-6 Zůbek 2006-2007 ? ha.dla PK-B PRIZO PK 7 7 401.5 14 126
ne MĚSTO BRNO Přízova 4-6 Zůbek 2006-2007 ? laten PK-B PRIZO PK 8 8 545.5 22 138
ne MĚSTO BRNO Přízova 4-6 Zůbek 2006-2007 síd rs.4 PK-B PRIZO PK 1 1 67 8 27
ne MĚSTO BRNO Přízova 4-6 Zůbek 2006-2007 ? vs.1 PK-B PRIZO PK 1 1 26 2 4
ne MĚSTO BRNO Přízova 4-6 Zůbek 2006-2007 síd no.1 PK-B PRIZO PK 7 7 350 9 14
ne MĚSTO BRNO Bašty 2, Hotel Padowetz Peška, Marek 2008 síd bronz PK-BASTY2 PK 2 2 26 13 21
ne MĚSTO BRNO Bašty 2, Hotel Padowetz Peška, Marek 2008 síd rs.4 PK-BASTY2 PK 2 6 53 32 452
ne MĚSTO BRNO Bašty 2, Hotel Padowetz Peška, Marek 2008 síd vs.1 PK-BASTY2 PK 5 6 95 40 533
ne MĚSTO BRNO nám. Svobody 1 Zůbek 2005 síd vs.1 PK-BRNO30 PK 3 3 76 62 1023
ne MĚSTO BRNO nám. Svobody 1 Zůbek 2005 síd vs.2 PK-BRNO30 PK 1 1 38 36 4343
ne MĚSTO BRNO nám. Svobody 1 Zůbek 2005 síd vs/no PK-BRNO30 PK 1 1 18 19 986
ne MĚSTO BRNO nám. Svobody 1 Zůbek 2005 síd no.1 PK-BRNO30 PK 1 1 43 42 5060
ne MĚSTO BRNO nám. Svobody č. 9 Holub síd vs.1 PK-BRNO9 PK 1 2 25 31 786
ne MĚSTO BRNO nám. Svobody č. 9 Holub síd vs.2 PK-BRNO9 PK 3 6 125 81 5446
ne MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí Peška 2009 síd vstred PK-DOMINI PK 1 1 - 26 1165
ne NEMILANY Olomouc Kováčik 2006 poh en.snu PK-NEMIL PK 1 1 3 3 10
ne NEŘEDÍN Neředín 1 Letiště Kalábek 2004 síd en.nal PK-NERED PK 1 3 - 5 31
ne NEŘEDÍN Neředín 1 Letiště Kalábek 2004 síd en.ml PK-NERED PK 1 2 - 2 2
ne NEŘEDÍN Neředín 1 Letiště Kalábek 2004 síd bronz PK-NERED PK 1 2 - 4 48
ne OLBRAMICE U VILÉMOVA Olbramice - síd halsta VK-OLBRAM VK 3 4 - 16 62
ano OLOMOUC - MĚSTO Křížkovského č. 14 Kalisová síd rs.4 EO-OLO KRI EO 2 2 - 68 1175 Opravil 1985
ano OLOMOUC - MĚSTO Školní ul 2 Bláha síd vs.1 EO-OLO KUP EO 1 1 - 46 3016 Opravil 1984
ano OLOMOUC - MĚSTO Školní ul 2 Bláha síd vs.2 EO-OLO KUP EO 1 1 - 43 3451 Opravil 1984
ano OLOMOUC - MĚSTO Školní ul 2 Bláha síd no.1 EO-OLO KUP EO 1 1 - 35 520 Opravil 1984
ano OLOMOUC - MĚSTO různé ulice Bláha síd novove EO-OLOM EO 1 1 - 35 872
ano OLOMOUC - MĚSTO různé ulice Bláha síd no.1 EO-OLOM EO 2 3 - 106 3965
ano OLOMOUC - MĚSTO různé ulice Bláha síd no.2 EO-OLOM EO 2 3 - 35 3162
ano OPAVA - MĚSTO jaktařská brána Kouřil síd vstred EO-JAKTAR EO 1 1 100 23 145 Opravil 1986
ano OPAVA - MĚSTO jaktařská brána Kouřil síd no.2 EO-JAKTAR EO 1 1 500 129 116565 Opravil 1986
ano OPAVA - MĚSTO Hrnčířská Kouřil 1988-1989 síd vs.1 EO-OPA HR EO 8 8 220 230 176972
ano OPAVA - MĚSTO Hrnčířská Kouřil 1988-1989 síd vs.2 EO-OPA HR EO 3 4 40 61 5238
ano OPAVA - MĚSTO Kolářská ul. Kouřil 1987 síd vs.1 EO-OPA KOL EO 5 5 650 181 51691 Opravil 1990
ano OPAVA - MĚSTO Kolářská ul. Kouřil 1987 síd novove EO-OPA KOL EO 1 1 150 39 4688 Opravil 1990
ano OPAVA - MĚSTO nám. 1.máje Král, Pavelčík, Šikulová 1963 síd rstred EO-OPA1MAJ EO 2 2 - 31 715 Opravil 1968
ano OPAVA - MĚSTO nám. 1.máje Král, Pavelčík, Šikulová 1963 síd stredo EO-OPA1MAJ EO 11 12 0.02 60 4896 Opravil 1968
ano OPAVA - MĚSTO nám. 1.máje Král, Pavelčík, Šikulová 1963 síd vs.1 EO-OPA1MAJ EO 2 4 - 23 148 Opravil 1968
ano OPAVA - MĚSTO nám. 1.máje Král, Pavelčík, Šikulová 1963 síd no.1 EO-OPA1MAJ EO 2 4 - 22 130 Opravil 1968
ano OPAVA - MĚSTO více ulic - 1993-1994 síd vs.1 EO-OPAVA EO 1 1 - 5 61
ano OPAVA - MĚSTO více ulic - 1993-1994 síd vs.2 EO-OPAVA EO 2 4 - 156 36281
ano OPAVA - MĚSTO více ulic - 1993-1994 síd no.1 EO-OPAVA EO 2 5 - 123 33536
ne OPLOT Břicháček síd laten VK-OPLOT VK 1 1 - 13 87
ne OSEK U MILEVSKA Jiřík síd laten VK-OSEK VK 1 1 - 8 25
ne PLZEŇ Bezručova 29, čp. 184 Široký síd vs.2 PK-BEZRUC PK 2 2 10 56 320
ne PLZEŇ Rokycanská-Cvokařská - 2003 síd br.ml PK-CVOKAR PK 1 1 2.5 3 6
ne PLZEŇ Nám. Republiky 8, čp. 96 Široký, Nováček síd vs.2 PK-PlzenNR PK 1 3 5 93 7444
ne PLZEŇ Pražská ul. Kočár 2002 síd stredo PK-PRAZ 2 PK 5 6 6 9 62
ne PLZEŇ Pražská ul. Kočár 2002 síd vs.2 PK-PRAZ 2 PK 4 16 25 145 4168
ne PLZEŇ Pražská ul. Kočár 2002 síd vs/no PK-PRAZ 2 PK 1 2 6 4 14
ne PLZEŇ Pražská ul. Kočár 2002 síd novove PK-PRAZ 2 PK 2 5 13 29 363
ne PLZEŇ Pražská ul. Kočár 2002 síd no.1 PK-PRAZ 2 PK 3 10 30 66 1884
ne PLZEŇ Pražská ul. Kočár 2002 síd no.2 PK-PRAZ 2 PK 4 7 23 68 1468
ne PLZEŇ Veleslavínova 22 Postránecká 2005 síd no.2 PK-VELESL PK 1 4 418 37 710
ne PODRAŽNICE - 1976 síd br.st Te-1077/79 ZT 1 1 - 1 12
ne PODRAŽNICE - 1976 síd br.po Te-1077/79 ZT 3 4 - 14 1484
ano PRAHA - BOHNICE - poh rs.1 Te-Boh ZT 1 1 - 6 388
ne PRAHA - BŘEZINĚVES Kašpar poh eneoli PK-BREZINE PK 6 6 - 2 2
ne PRAHA - DEJVICE Eunedpark Kašpar 2006 síd ne.lin PK-DEJVICE PK 9 9 - 4 37
ne PRAHA - DOLNÍ CHABRY Kašpar 2006 síd br.sti PK-CHABRY PK 26 26 803 60 6072
ne PRAHA - HOLEŠOVICE Komunardů 325 - síd novove PK-KOMUN PK 3 3 30 13 112
ano PRAHA - HRADČANY Arkády král. paláce Boháčová síd rs.3 VC-ARKADY VC 1 1 - 21 513
ne PRAHA - HRADČANY Jiřské náměstí Frolík 1988 síd rs.4 VC-HRAD 02 VC 4 4 - 1 15
ne PRAHA - HRADČANY Jiřské náměstí Frolík 1988 síd rs/vs VC-HRAD 02 VC 1 1 - 3 3
ne PRAHA - HRADČANY Jiřské náměstí Frolík 1988 síd vs.1 VC-HRAD 02 VC 6 6 - 12 40
ne PRAHA - HRADČANY Jiřské náměstí Frolík 1988 síd novove VC-HRAD 02 VC 1 1 - 83 10237
ne PRAHA - HRADČANY Jiřské náměstí Frolík 1988 síd no.1 VC-HRAD 02 VC 2 2 - 6 10
ano PRAHA - HRADČANY císařská konírna Boháčová síd rs.3 VC-KONIRN VC 1 1 - 40 687
ano PRAHA - HRADČANY císařská konírna Boháčová síd rs.4 VC-KONIRN VC 1 1 - 53 757
ano PRAHA - HRADČANY císařská konírna Boháčová síd rs.hra VC-KONIRN VC 1 1 - 45 629
ano PRAHA - HRADČANY císařská konírna Boháčová síd vs.1 VC-KONIRN VC 1 1 - 17 28
ano PRAHA - HRADČANY Ludvíkovo křídlo Boháčová síd rs.3 VC-LUDVIK VC 1 1 - 14 965
ano PRAHA - HRADČANY Ludvíkovo křídlo Boháčová síd rs.4 VC-LUDVIK VC 1 1 - 5 6
ano PRAHA - HRADČANY Ludvíkovo křídlo Boháčová síd rs/vs VC-LUDVIK VC 1 1 - 2 3
ano PRAHA - HRADČANY pod oktogonalní kaplí Boháčová 1985-86 síd rs.3 VC-OKTOG VC 1 1 - 2 35
ne PRAHA - HRADČANY Jiřské náměstí Frolík síd stredo VK-HRAD 2 VK 4 6 - 11 25
ne PRAHA - HRADČANY Střední křídlo Frolík 2001 síd rs.3 VK-HRAD 3 VK 4 4 69 22 65
ne PRAHA - HRADČANY Střední křídlo Frolík 2001 síd rs.4 VK-HRAD 3 VK 3 3 63 33 167
ne PRAHA - JINONICE Jinonice zámek Šulová, Kuchařík 2005 síd laten PK-JINON PK 2 4 20 7 11
ne PRAHA - JINONICE Jinonice zámek Šulová, Kuchařík 2005 síd la.c PK-JINON PK 8 29 1684 51 1941
ne PRAHA - JINONICE Jinonice zámek Šulová, Kuchařík 2005 síd la.d PK-JINON PK 1 3 60 7 18
ne PRAHA - JINONICE Jinonice zámek Šulová, Kuchařík 2005 síd rs.4 PK-JINON PK 2 4 50 10 40
ne PRAHA - JINONICE Jinonice zámek Šulová, Kuchařík 2005 síd rs/vs PK-JINON PK 2 3 20 7 19
ne PRAHA - LIBOC Liboc Bureš 2004 síd neolit PK-LIBOC PK 1 1 - 9 574
ne PRAHA - LIBOC Liboc Bureš 2004 poh ne.lin PK-LIBOC PK 1 1 35 2 10
ne PRAHA - LIBOC Liboc Bureš 2004 síd halsta PK-LIBOC PK 3 4 45 25 6987
ne PRAHA - LIBOC Liboc Bureš 2004 síd ha.byl PK-LIBOC PK 8 9 1807 11 51
ne PRAHA - LIBOC Liboc Bureš 2004 síd rs.1 PK-LIBOC PK 3 3 61 29 314
ne PRAHA - LIBOC Liboc Bureš 2004 poh rstred PK-LIBOC PK 1 1 38 64 765
ne PRAHA - LIBOC Liboc Bureš 2004 síd rstred PK-LIBOC PK 6 6 583 64 765
ano PRAHA - MALÁ STRANA Kaprova Špaček síd vs.1 EO-KAPRO EO 1 1 - 62 1149 Opravil 1986
ano PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. 37/II a III Hrdlička 70. léta síd rs.4 EO-MALOSTR EO 1 1 - 69 2136 Opravil 1986
ne PRAHA - MALÁ STRANA Karmelitská, čp. 387, 459 Tryml, Havrda síd rs/vs PK-KARM PK 1 1 30 27 831
ne PRAHA - MALÁ STRANA Karmelitská, čp. 387, 459 Tryml, Havrda síd stredo PK-KARM PK 262 267 8010 170 4959
ne PRAHA - MALÁ STRANA Karmelitská, čp. 387, 459 Tryml, Havrda síd vs.1 PK-KARM PK 61 61 1830 207 14535
ne PRAHA - MALÁ STRANA Karmelitská, čp. 387, 459 Tryml, Havrda síd vs.2 PK-KARM PK 3 3 90 40 757
ne PRAHA - MALÁ STRANA Karmelitská, čp. 387, 459 Tryml, Havrda síd novove PK-KARM PK 1 1 30 76 3007
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 993 Havrda 2006-2008 síd vs.2 PK-MALOST1 PK 6 6 60 93 2642
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 993 Havrda 2006-2008 síd novove PK-MALOST1 PK 1 1 10 6 19
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 síd rs.3 PK-MALOST2 PK 1 1 20 30 502
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 ? rs.4 PK-MALOST2 PK 1 1 20 44 377
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 síd rs.4 PK-MALOST2 PK 5 6 120 89 1622
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 síd rs.hra PK-MALOST2 PK 10 10 200 84 2084
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 síd vstred PK-MALOST2 PK 5 5 100 34 284
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 síd vs.2 PK-MALOST2 PK 1 1 20 57 579
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 ? vs/no PK-MALOST2 PK 2 2 40 44 5744
ne PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. čp. 260/III Podliska 2006 síd vs/no PK-MALOST2 PK 6 10 200 36 5766
ano PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. 258/III. Čiháková 1990 (?) síd rs.4 VC-MALOST VC 1 2 - 130 2804 Čulíková 2001
ano PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. 258/III. Čiháková 1990 (?) síd rs.hra VC-MALOST VC 2 2 - 187 13973 Čulíková 2001
ano PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. 258/III. Čiháková 1990 (?) síd rs/vs VC-MALOST VC 2 3 - 117 1862 Čulíková 2001
ano PRAHA - MALÁ STRANA Malostranské n. 258/III. Čiháková 1990 (?) ? vs.1 VC-MALOST VC 1 1 - 111 2981 Čulíková 2001
ne PRAHA - MALÁ STRANA Karmelitská 7 Tryml síd rs.3 VK-KARM VK 3 3 - 16 303
ne PRAHA - MALÁ STRANA Nerudova ul. - síd rs.4 VK-NERUD VK 3 3 - 28 3608
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO V Tůních, čp. 1625/8 Starec 2009 jin stredo AP_RYBNIK AP 47 69 63.5 169 19885
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Václavské náměstí Starec 2008 jin vs.1 AP_VACLA AP 52 61 481.15 166 11498
ano PRAHA - NOVÉ MĚSTO Jungmanovo n. Richterová síd vs.2 EO-JUNGM EO 1 1 - 81 9085 Opravil 1986
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Jungmannova Wallisová 2005 síd vs.2 PK-JUNG PK 7 7 - 123 18373
ano PRAHA - NOVÉ MĚSTO Na přílopě Starec 1997-2000 síd vs.1 PK-PRIKO PK 1 1 - 74 1975
ano PRAHA - NOVÉ MĚSTO Na přílopě Starec 1997-2000 síd vs.2 PK-PRIKO PK 2 2 - 106 3821
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Senovážné nám. Starec síd novove PK-SENO PK 9 9 - 42 237
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Školská 16 - Štěpánská 33 - 2006 síd vs.2 PK-STEP PK 2 2 - 9 189
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Truhlářská 16/1147 Kašpar 2006-2007 ? vs.1 PK-TRUH PK 17 17 - 31 73
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Truhlářská 16/1147 Kašpar 2006-2007 síd vs.1 PK-TRUH PK 48 48 - 87 1763
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Truhlářská 16/1147 Kašpar 2006-2007 síd vs.2 PK-TRUH PK 7 7 - 31 372
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Truhlářská 16/1147 Kašpar 2006-2007 ? vs.2 PK-TRUH PK 5 5 - 51 901
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Truhlářská 16/1147 Kašpar 2006-2007 síd novove PK-TRUH PK 2 2 - 33 1642
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Truhlářská 16/1147 Kašpar 2006-2007 ? novove PK-TRUH PK 12 12 - 73 5157
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Vodičkova Wallisová 2005 síd vs.2 PK-VODI PK 2 13 176.5999985 96 2928
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Opletalova ul. Starec síd no.1 VK-OPLET VK 2 2 12 4 9
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Růžová 15 Huml síd vs/no VK-RUZO VK 1 1 - 25 1276
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Slovanský dům Starec síd vs.2 VK-SLOV VK 1 1 2 2 20
ne PRAHA - NOVÉ MĚSTO Václavské nám. Starec síd vs.2 VK-VACL VK 2 9 18 68 400
ne PRAHA - SMÍCHOV Radlická 2, čp. 608 Juřina síd br.kno PK-KRIZIK PK 11 12 218.0999985 41 1001
ano PRAHA - STARÉ MĚSTO Rytířská Starec 2009 síd vs.1 AP_RYTIR AP 6 6 6 77 832
ano PRAHA - STARÉ MĚSTO Jilská (Husova 236/I) Špaček 70. léta síd vs.1 EO-JILSKA EO 1 1 - 53 2767 Opravil 1994
ano PRAHA - STARÉ MĚSTO Petrská 1173/II Špaček 70. léta síd vs.2 EO-PETRS EO 1 2 - 93 4619 Opravil 1994
ano PRAHA - STARÉ MĚSTO Těšnov 1158/II Špaček 70. léta síd vs.1 EO-TESNOV EO 1 1 - 21 216 Opravil 1994
ano PRAHA - STARÉ MĚSTO Týnský dvůr-Ungelt Hrdlička 1978-1980 síd rs/vs EO-UNGE EO 1 1 - 152 3964 Opravil 1986
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Liliová čp. 248 Havrda síd vs.1 PK-LILI 2 PK 11 14 - 102 2542
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Liliová čp. 248 Havrda síd vs.2 PK-LILI 2 PK 1 1 - 55 737
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Týnská Podliska 2006 síd rs.4 PK-TYN PK 3 3 59 56 691
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Týnská Podliska 2006 síd rs/vs PK-TYN PK 6 6 119 67 1375
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Týnská Podliska 2006 výr vs.1 PK-TYN PK 2 2 47 12 27
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Týnská Podliska 2006 síd vs.1 PK-TYN PK 5 5 84 108 1476
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO roh ul. Maislova a U radnice Dragoun 1984 síd vs.2 VC-STARE M VC 1 1 - 8 156
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Liliová 246 Pokorná síd rs/vs VK-LILI VK 2 2 6 7 8
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Malé nám. Starec síd stredo VK-MALE VK 4 4 8 84 7821
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Rybná 693/I Havrda síd vs.1 VK-RYBNA VK 1 1 2 6 18
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Ungelt 630, 636, 637 Richterová 1996 síd vstred VK-UNGE VK 1 3 - 8 60
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO Ungelt 630, 636, 637 Richterová 1996 ? vstred VK-UNGE VK 1 4 - 16 1350
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO U radnice 13/I Havrda síd rs.4 VK-URad VK 1 1 2 32 201
ne PRAHA - STARÉ MĚSTO U radnice 13/I Havrda síd novove VK-URad VK 1 1 2 19 618
ne PRAHA - ZBRASLAV - 1973 síd laten Te-5080/74 ZT 7 38 - 34 2879
ne PRAHA - ZBRASLAV - 1974-6 poh laten Te-7935/79 ZT 8 12 - 12 104
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist, Adámkovo mýto - 1974 síd br.po Te-8761/74 ZT 1 1 - 3 3
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist, Adámkovo mýto - 1974 síd ha.dla Te-8761/74 ZT 1 1 - 1 3
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist, Adámkovo mýto - 1974 síd ha.po Te-8761/74 ZT 2 2 - 3 4
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist, Adámkovo mýto - 1974 síd laten Te-8761/74 ZT 3 3 - 7 10
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist - síd laten Te-Za74-78 ZT 13 13 - 19 1187
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist - 1977 síd ha.byl Te-Za77-78 ZT 1 1 - 7 24
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist - 1977 síd laten Te-Za77-78 ZT 8 8 - 18 373
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist Drda 1983 - 89 síd ha.dla VK-ZAVIST VK 4 12 - 9 179
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist Drda 1983 - 89 síd ha.ml VK-ZAVIST VK 1 1 - 2 20
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist Drda 1983 - 89 síd la.a VK-ZAVIST VK 2 12 - 17 839
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist Drda 1983 - 89 síd la.b-d VK-ZAVIST VK 2 5 - 14 181
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist Drda 1983 - 89 síd la.c VK-ZAVIST VK 2 4 - 12 104
ne PRAHA - ZBRASLAV Závist Drda 1983 - 89 síd la.d VK-ZAVIST VK 5 6 - 11 320
ano PRUNÉŘOV - síd vs.2 EO-PRUN EO 1 1 2 31 76
ne PŘÍŠOVICE logistické c. Brestovanský 2007 síd ne.vyp PK-PRISO PK 31 116 2320 27 2737
ne PŘEMYŠLENÍ Němcová 2009 síd en.jor PK-PREMYS PK 3 3 55 7 81
ne PŘEŠTICE Kašák 2007-2008 síd br.mil PK-PRESTIC PK 18 21 178 15 44
ne ROZTOKY U PRAHY Kuna, Profantová síd snarod VK-ROZTOK VK 1 1 - 11 39
ano SEZIMOVO ÚSTÍ více akcí - 1964 až 1983 síd stredo EO-SEZIM EO 7 7 - 94 4540 Opravil 1997
ano SEZIMOVO ÚSTÍ více akcí - 1964 až 1983 síd vs.1 EO-SEZIM EO 8 8 - 51 259 Opravil 1997
ano SRBEČ Venclová síd laten EO-SRBEC EO 1 1 - 8 14 Opravil 1999
ne SRBSKO U KARLŠTEJNA podhradí Vařeka 1994 síd vs.2 PK-KARLST PK 5 8 33 37 217
ne STARÁ BOLESLAV - 1989-2000 ? rs.4 VC-S BOLE VC 1 1 - 3 4
ne STARÁ BOLESLAV - 1989-2000 poh rs.4 VC-S BOLE VC 1 1 - 47 5796
ne STARÁ BOLESLAV - 1989-2000 síd rs.4 VC-S BOLE VC 35 39 - 47 5796
ne STARÁ BOLESLAV - 1989-2000 síd rs.hra VC-S BOLE VC 29 38 - 44 246
ne STARÁ BOLESLAV - 1989-2000 ? rs.hra VC-S BOLE VC 3 3 0.600000024 51 1063
ne STARÁ BOLESLAV - 1989-2000 poh rs/vs VC-S BOLE VC 1 1 - 8 21
ne STARÁ BOLESLAV - 1989-2000 síd rs/vs VC-S BOLE VC 3 3 - 8 21
ano STARÉ MĚSTO U UH. HRAD. Za zahradou Snášil síd rs.4 EO-STAR M EO 1 1 - 3 6
ano STARÉ MĚSTO U UH. HRAD. Za zahradou Snášil síd rs/vs EO-STAR M EO 1 1 - 23 168
ano STARÉ MĚSTO U UH. HRAD. Za zahradou Snášil síd vs.2 EO-STAR M EO 1 1 - 10 160
ano STARÉ MĚSTO U UH. HRAD. Za zahradou Snášil síd novove EO-STAR M EO 1 1 - 4 25
ne STATENICE Vojtěchovská 2001 síd rstred VK-STATE VK 5 5 - 67 2732
ne TACHLOVICE Tachlovice Stolz síd neolit PK-TACHLO PK 5 5 388 15 845
ne TACHLOVICE Tachlovice Stolz síd ne.lin PK-TACHLO PK 11 14 869 15 608
ne TACHLOVICE Tachlovice Stolz síd ne.vyp PK-TACHLO PK 3 3 198 8 95
ne TACHLOVICE Tachlovice Stolz síd halsta PK-TACHLO PK 1 1 34 5 26
ne TACHLOVICE Tachlovice Stolz síd ha.c PK-TACHLO PK 6 9 349 28 442
ne TACHLOVICE Tachlovice Stolz síd ha.dla PK-TACHLO PK 1 1 39 2 2
ano TÁBOR č.p 6 Drda síd no.1 EO-TABOR EO 1 1 15 108 25851 Opravil 1985
ne TÁBOR Svatošova ul. Krajíc síd no.1 VK-TABOR VK 1 1 5 53 1733
ne TÝNEC U JANOVIC Hůrková síd vs.2 PK-TYNEC PK 4 4 - 5 12
ne TELČ nám. Zachariáše z Hradce Zimola síd vs.2 PK-TELC 2 PK 2 2 32 27 178
ne TIŠICE Foster 2002 síd eneoli VK-TISICE VK 3 3 90 2 2
ne TIŠICE Foster 2002 síd rstred VK-TISICE VK 4 4 120 28 638
ne TUCHOMĚŘICE Tuchoměřice Šulová poh br.kno PK-TUCHO1 PK 7 12 61.5 4 39
ne TUCHOMĚŘICE Tuchoměřice Šulová 2005 a 2007 poh br.kno PK-TUCHO2 PK 10 16 150 8 61
ne TUCHOMĚŘICE Tuchoměřice Hložek síd br.kno PK-TUCHO3 PK 13 23 57 35 696
ne TUCHOMĚŘICE Sankot 1998 síd en.jor VK-TUCHO 1 VK 39 43 - 30 379
ne TURNOV Kristova jeskyně Prostředník 2005 síd mezoli VK-KrJESK VK 8 17 - 3 82
ne TURNOV Kristova jeskyně Prostředník 2005 síd la.b-d VK-KrJESK VK 3 3 - 7 17
ne TURNOV kostel sv. J. Křtitele Prostředník 2006 síd vstred VK-NUDVOJ VK 1 1 - 2 8
ne TURNOV kostel sv. J. Křtitele Prostředník 2006 poh vs.1 VK-NUDVOJ VK 1 1 - 7 27
ne TURNOV Na Výšince - Lidl Prostředník 2004 síd ppole VK-TURNOV VK 8 14 57 30 152
ne TURNOV Na Výšince - Lidl Prostředník 2004 síd vs.2 VK-TURNOV VK 1 2 16 5 7
ano UHERSKÉ HRADIŠTĚ Snášil, Procházka síd vs.1 EO-UHER Hr EO 9 11 - 93 617 Opravil 1985
ano UHERSKÝ BROD více lokalit Pavelčík koncem 60. let síd rs/vs EO-UH BRO1 EO 1 1 - 14 146 Opravil 1976
ano UHERSKÝ BROD více lokalit Pavelčík koncem 60. let síd vs/no EO-UH BRO1 EO 3 6 - 115 12917 Opravil 1976
ano UHERSKÝ BROD Soukenická + Lidový dům Procházka, Pavelčík 1982, 1987 síd vstred EO-UH BRO2 EO 1 1 - 51 424 Opravil 1993
ano UHERSKÝ BROD Soukenická + Lidový dům Procházka, Pavelčík 1982, 1987 síd vs.1 EO-UH BRO2 EO 2 2 - 103 4021 Opravil 1993
ano UHERSKÝ BROD Soukenická + Lidový dům Procházka, Pavelčík 1982, 1987 síd vs.2 EO-UH BRO2 EO 3 3 - 127 13020 Opravil 1993
ne VÁVROVICE Vávrovice Zezulová 2001-3 síd en.kul PK-VAVRO PK 2 2 - 4 1589
ne VEJPRNICE Metlička 1999 síd br.ml VK-VEJPRNI VK 1 1 - 9 593
ne VELKÉ PŘÍLEPY Velké Přílepy Daněček 2006 poh en.zvo PK-PRILEPY PK 1 2 20.5 4 23
ne VELKÉ PŘÍLEPY Limburský síd br.ml VK-PRILEPY VK 20 23 - 20 555
ne VOCHOV Břicháček síd rstred VK-VOCHOV VK 4 4 - 28 329
ne VOCHOV Tetour 2006 síd ne.vyp ZR-VOCHOV PK 1 2 94 4 7
ano VOLEVČICE - síd vs.1 EO-VOL EO 1 1 2 45 934 Opravil 1968
ne VRCHOSLAVICE Za h Berkovec poh br.ml PK-VRCHO 1 PK 2 6 108 10 30
ne VRCHOSLAVICE Za h Berkovec síd br.po PK-VRCHO 1 PK 1 1 10 2 5
ne VRCHOSLAVICE Za h Berkovec síd ri.st PK-VRCHO 1 PK 1 3 150 6 7
ne VRCHOSLAVICE Pans Berkovec síd br.une PK-VRCHO 2 PK 2 5 171 8 41
ne VRCHOSLAVICE Pans Berkovec síd ri.st PK-VRCHO 2 PK 12 54 1930 40 4506
ne VRCHOSLAVICE Pans Berkovec poh snarod PK-VRCHO 2 PK 4 14 530 25 336
ne VRCHOSLAVICE Na d Berkovec síd br.st PK-VRCHO 3 PK 2 2 45 4 266
ne VRCHOSLAVICE Na d Berkovec síd br.une PK-VRCHO 3 PK 2 2 101 18 445
ne VRCHOSLAVICE Na d Berkovec poh br.vet PK-VRCHO 3 PK 1 41 1640 15 233
ne VRCHOSLAVICE Na d Berkovec síd br.ml PK-VRCHO 3 PK 1 1 40 4 13
ne VRCHOSLAVICE Na d Berkovec poh br.ml PK-VRCHO 3 PK 1 1 24 1 25
ne VSTIŠ Břicháček síd rstred PK-VSTIS PK 1 1 1.5 13 67
ne VYSOKÉ MÝTO pod novou poštou Sommer 1972 síd vs.2 VC-V MYTO VC 9 63 - 152 87205
ne ŘEPČÍN Olomouc Řepčín Kalábek poh en.snu PK-REPCIN PK 11 18 171.5 10 125
ne ŘEPČÍN Olomouc Řepčín Kalábek síd br.sd PK-REPCIN PK 8 28 1195 15 77
ne ŘEPČÍN Olomouc Řepčín Kalábek poh br.sd PK-REPCIN PK 6 12 325.5 30 3243
ne ŘEPČÍN Olomouc Řepčín Kalábek poh rstred PK-REPCIN PK 1 6 290 7 13
ne ŘEPČÍN Olomouc Řepčín Kalábek poh rs.3 PK-REPCIN PK 3 4 7 4 9
ne ŠVIHOV U KLATOV Lhovice 37/2 Pícka 2006 síd vs.1 PK-LHOVICE PK 1 1 1 10 31
ne ŽELEČ U ŽATCE Želeč Holodňák síd en.sch PK-ZELEC PK 1 1 30 14 64
ne ŽINKOVY Žinkovy, čp.15 Kočár 2000-2001 síd novove PK-ZINKOVY PK 1 1 15 16 32
ano ČESKÁ LÍPA Gabriel 1988-1989 síd vs.1 VC-C LIPA VC 1 1 - 30 879 Čulíková 1997
ano ČESKÁ LÍPA Gabriel 1988-1989 síd vs.2 VC-C LIPA VC 3 3 - 98 19045 Čulíková 1997
ne ČESKÁ LÍPA Gabriel výr vs.2 VC-CE LIPA VC 3 3 - 1 568
ne ČESKÁ LÍPA Gabriel síd vs/no VC-CE LIPA VC 1 4 - 101 19297
ne ČESKÉ BUDĚJOVICE Hroznová čp. 470 Beneš, Militký 1997 síd vs.1 RS-HROZNO PK 8 13 6.5 54 191
ne ČESKÉ LHOTICE Hradiště u Č. Lhotic Prino síd laten VC-HRADIS VC 4 4 - 1 4
ne ČESKÝ KRUMLOV Masná ul. Effengergová 1999 síd vs.1 VK-KRUMLOV VK 1 1 2 22 89