CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - aa 28

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Drnholec citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
BŘECLAV Opravil doba římská 0 0 305 11 druhy aa 28