CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 185

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
ARÚP 1958 citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
ÚVALNO Pavelčík Kühn starší d. železná (Halštat) 0 0 8 8 druhy 185