CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 372

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
6 BD Archeo pro 2007-2008 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum