CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - PK-KRIMPL

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
ZIP mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
KŘIMICE Široký Kočár raný středověk 0 0 153 21 PK-KRIMPL