CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - AP-SBole

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
ARÚP citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
STARÁ BOLESLAV Boháčová Pokorná raný středověk 0 0 157 8 druhy AP-SBole
STARÁ BOLESLAV Boháčová Pokorná středověk 0 0 1050 22 druhy AP-SBole
STARÁ BOLESLAV Boháčová Pokorná raný středověk 0 0 823 38 druhy AP-SBole
STARÁ BOLESLAV Boháčová Pokorná vrcholný středověk 0 0 133 14 druhy AP-SBole