CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - aa 26

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
KROMĚŘÍŽ Meduna Kühn mladší doba bronzová 0 0 4677 43 aa 26