CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 28

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
ČERNOŠICE Tempír mladší doba bronzová 0 0 47 6 druhy 28