Přispěvatelé

ID Autor Instituce Adresa e-mail
VC Čulíková, Věra ARUP Bezručovo nám. 1, 746 01 Opava vera.culikova@seznam.cz
AP Pokorná, Adéla ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 pokorna@arup.cas.cz
VK Komárková, Veronika LAPE Branišovská 31, 370 05 České Budějovice verokomar@seznam.cz
PK Kočár, Petr ARUP Letenská 4, 118 01 Praha 1 kocar@arup.cas.cz
EO Opravil, Emanuel
ZT Tempír, Zdeněk Praha

Literatura

Beneš, J. et al. (2002): Archaeobotany of the Old Prague Town defence system: archaeology, macro-remains, pollen and diatom analysis. Vegetation History and Archaeobotany 11, 107-119. VK-NAROD
Kočár, P. et al. (2001): Analýzy rostlinných zbytků z Chrudimi. ChrudVS 6, s. 105-140. PK-FILIST
Opravil, E. (1964): Středověké jámy a studny. Archeologické rozhledy 16, 219-224. EO-LAZEB
Opravil, E. (1966): Rostliny ze středověkých objektů v Plzni (Solní ulice). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 135, 84-88. EO-SOLNI
Opravil, E. (1968): Nálezy rostlinných zbytků z Volevčic. Archeologické rozhledy 20, 306-307. EO-VOL
Opravil, E. (1968): Rostlinné nálezy středověké Opavy z archeologického výzkumu prováděného v roce 1963. Časopis Slezského muzea A17, 45-48. EO-OPA1MAJ
Opravil, E. (1970): Botanický rozbor obsahu středověké studně na Sekance (Hradišťko, Praha-Západ). Časopis Národního muzea v Praze - oddíl přírodovědný 137 (1968), 91-94. EO-SEKANKA
Opravil, E. (1972): Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích. Výzkum z let 1954-1965. Praha: Archeologický ústav ČSAV v Brně. EO-MIKULC2
Opravil, E. (1976): Archeobotanické nálezy z městského jádra Uherského Brodu. Archeologický ústav ČSAV v Brně, Praha. EO-UH BRO1
Opravil, E. (1981): Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu v Jihlavě, Brno. EO-JIHLAVA
Opravil, E. (1984): Rostlinné zbytky ze dvora kupeckého domu v Olomouce (13.-17. stol.). Archeologické rozhledy 36, 194-202. EO-OLO KUP
Opravil, E. (1985): Rostlinné zbytky z odpadní jímky v Táboře č. p. 6. Archeologické rozhledy 37, 86-94. EO-TABOR
Opravil, E. (1985): Rostliny z mladší doby hradištní z Olomouce (okr. Olomouc). Brno. EO-OLO KRI
Opravil, E. (1985): Výsledky archeologických analýz z historického jádra Uherského Hradiště (okr. Uh. Hradiště). Přehled výzkumů. 1983 Brno: Archeologický ústav ČSAV, s. 74-82 EO-UHER Hr
Opravil, E. (1986): Archeobotanické nálezy z areálu Jaktařské brány v Opavě (býv. hotel Koruna). Časopis Slezského muzea A35, 227-253. EO-JAKTAR
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. EO-JUNGM
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. EO-KAPRO
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. EO-KINSKY
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. EO-MALOSTR
Opravil, E. (1986): Rostlinné makrozbytky z historického jádra Prahy. Archaeologica Pragensia 7, 237-271. EO-UNGE
Opravil, E. (1987): Rostlinné zbytky z archeologického výzkumu hradiska Chotěbuz-Podbora. Těšínsko 2, 3-6. EO-CHOTE
Opravil, E. (1990): Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě. Archaeologia historica 15, 491-509. EO-OPA KOL
Opravil, E. (1990): Středověké rostlinné zbytky z Dolan (okres Olomouc). Časopis Slezského muzea A39, 267-270. EO-DOLANY
Opravil, E. (1992): Rostlinné zbytky ze středověkého hradu v Hradci nad Moravicí. Časopis Slezského muzea A41, 97-104+i. EO-HRADEC
Opravil, E. (1993): „Rostlinné makrozbytky ze zaniklé vsi Konůvky ve Ždánickém lese. Časopis Moravského muzea - Vědy společenské 78, 181-185. EO-KONUVKY
Opravil, E. (1993): Rostliny ze středověku Uherského Brodu - Soukenická ulice a Lidový dům (okr. Uherské Hradiště). Brno. EO-UH BRO2
Opravil, E. (1994): Příspěvek k poznání rostlinných makrozbytků ze staré Prahy. Archeologické rozhledy 46, 105-114. EO-JILSKA
Opravil, E. (1994): Příspěvek k poznání rostlinných makrozbytků ze staré Prahy. Archeologické rozhledy 46, 105-114. EO-PETRS
Opravil, E. (1994): Příspěvek k poznání rostlinných makrozbytků ze staré Prahy. Archeologické rozhledy 46, 105-114. EO-TESNOV
Opravil, E. (1994): Rostliny ze studánky ze 13. století (obec Hvozd, okres Rakovník). Bohemia Centralis 23, 87-90. EO-HVOZD
Opravil, E. (1994): Synantropní vegetace ze středověku a z počátku novověku města Olomouce. ČBS. EO-OLOMO
Opravil, E. (1997): Vegetační poměry Sezimova Ústí a jeho okolí ve středověku. Praha. EO-SEZIM
Opravil, E. (1999): Rostlinné makrozbytky z laténské osady v Srbči. Památky archeologické 90, 63-64. EO-SRBEC
Opravil, E. (2000): Rostlinné makrozbytky z archeologického výzkumu v Brně, České ulici, Praha 2. Medievalia archaeologica, 261-277. EO-BRNO
Přichistal, A. et Opravil, E. (1992): Poznatky k přírodnímu prostředí keltského oppida Staré Hradisko. ČasMorM-VS 77, č. 1-2, 115-121. EO-STARE
Čulíková, V. (1997): Rostlinné makrozbytky ze středověké České Lípy. In: J. Kubková et al. (eds.) Život v archeologii středověku, Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkovi, Praha, 130-139. VC-C LIPA
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z lokality Praha 1 – Malá Strana, Malostranské nám. čp. 258/III (Lichtenštejnský palác). Mediaevalia archaeologica 3, 137-166. VC-MALOST
Čulíková, V. (2001): Rostlinné makrozbytky z pěti středověkých lokalit při obvodu centrální části Pražského hradu. Mediaevalia archaeologica 3, 303-327. VC-HRAD