CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 371

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
5 BD Archeo pro 2007-2008 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum