CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 104

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
citace mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum