CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 86

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
muzeum Šumperk 1980 citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
LOŠTICE Nekvasil Opravil mladší doba bronzová 0 0 1189 7 druhy 86