CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - aa 17

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
ZIP 2008 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
VSTIŠ Postránecká Kočár mladší doba bronzová 0 0 17 11 aa 17