CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 35

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Mužský Hrada ARÚP 1956 citace mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum