CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - aa 03

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum