CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - PK-FILIST

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Filištínská 37/I-40/I mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
CHRUDIM Frolík, Siegel Kočár novověk 0 0 342 20 PK-FILIST
CHRUDIM Frolík, Siegel Kočár raný středověk 0 0 36776 28 PK-FILIST
CHRUDIM Frolík, Siegel Kočár vrcholný středověk 0 0 5895 76 PK-FILIST
CHRUDIM Frolík, Siegel Kočár vrcholný středověk 0 0 8499 38 PK-FILIST
CHRUDIM Frolík, Siegel Kočár vrcholný středověk 0 0 1137 56 PK-FILIST