CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - EO-UHER Hr

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
citace druhy mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
UHERSKÉ HRADIŠTĚ Snášil, Procházka Opravil vrcholný středověk 0 0 386 86 druhy EO-UHER Hr