Archeologická datace

Absolutní data archeologických kultur pro Čechy sestavila D. Dreslerová na základě:

Jiráň, L. - Venclová, N. 2007 -2008: Archeologie pravěkých Čech, díl 1-8. Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

Absolutní data archeologických kultur pro Moravu laskavě poskytli:

J. Kolář,. P. Goláňová, J. Macháček, K. Šabatová, D. Vachůtová a F. Trampota

Zkratky období a kultur podle:

Kuna, M. - Křivánková, D. 2006: Archeologická databáze Čech. Archiv 3.0. část Hesláře 6.6. Kultura (období) a podle Státního archeologického seznamu (SAS)

Archdat Popis Epocha Datace Čechy Datace Morava