CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - VK-STATE

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
2001 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
STATENICE Vojtěchovská Komárková raný středověk 0 0 2445 56 VK-STATE