CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - 413

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
ARÚP 2010 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum