CZAD
Archeobotanická databáze České republiky

Data - PK-KLATO

lokalita instituce roky výzkumu citace druhy mapa
Plánická ul. ppč. 3913 Muzeum Dr. Hostaše 2007 mapa
katastr archeolog botanik datace kontextu vzorku suma makro taxonu druhy vyzkum
KLATOVY Pícka Kočár vrcholný středověk 0 0 2127 29 PK-KLATO